Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 26/09/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
24 0 4
Nguyên an vi
14 0 3
Thiên Tài Số Học
10 1 2
4
Khuyến Đặng
9 1 2
5
Ngoan Kim
9 0 2
6
Tâm Linh
5 1 1
7
Thuan Pham
5 0 1
8
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
9
Thơi Đặng
0 0 0
10
Quý Ngô bá
0 0 0
11
Sang Pham cao ba
0 0 0
12
Phạm Cường
0 0 0
13
Thuyen Tran van
0 0 0
14
Thế Anh Đặng
0 0 0
15
Lâm Hoàng
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
0 0 0
17
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
18
Tien Ha
0 0 0
19
THE END
0 0 0
20
Hàm Lý
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Khuyến Đặng
9 1 2
Thãnh Chon
24 0 2
Ngoan Kim
9 0 2
4
Nguyên an vi
14 0 2
5
Tâm Linh
5 1 1
6
Thuan Pham
5 0 1
7
Thiên Tài Số Học
10 0 1
8
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
9
Thơi Đặng
0 0 0
10
Quý Ngô bá
0 0 0
11
Sang Pham cao ba
0 0 0
12
Phạm Cường
0 0 0
13
Thuyen Tran van
0 0 0
14
Thế Anh Đặng
0 0 0
15
Lâm Hoàng
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
0 0 0
17
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
18
Tien Ha
0 0 0
19
THE END
0 0 0
20
Hàm Lý
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
24 0 2
Thiên Tài Số Học
10 0 1
Nguyên an vi
14 0 1
4
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
5
Thơi Đặng
0 0 0
6
Khuyến Đặng
9 0 0
7
Tâm Linh
5 0 0
8
Ngoan Kim
9 0 0
9
Thuan Pham
5 0 0
10
Quý Ngô bá
0 0 0
11
Sang Pham cao ba
0 0 0
12
Phạm Cường
0 0 0
13
Thuyen Tran van
0 0 0
14
Thế Anh Đặng
0 0 0
15
Lâm Hoàng
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
0 0 0
17
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
18
Tien Ha
0 0 0
19
THE END
0 0 0
20
Hàm Lý
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
24 0 4
Nguyên an vi
14 0 3
Thiên Tài Số Học
10 1 2
4
Khuyến Đặng
9 1 2
5
Ngoan Kim
9 0 2
6
Tâm Linh
5 1 1
7
Thuan Pham
5 0 1
8
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
9
Thơi Đặng
0 0 0
10
Quý Ngô bá
0 0 0
11
Sang Pham cao ba
0 0 0
12
Phạm Cường
0 0 0
13
Thuyen Tran van
0 0 0
14
Thế Anh Đặng
0 0 0
15
Lâm Hoàng
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
0 0 0
17
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
18
Tien Ha
0 0 0
19
THE END
0 0 0
20
Hàm Lý
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Khuyến Đặng
9 1 2
Thãnh Chon
24 0 2
Ngoan Kim
9 0 2
4
Nguyên an vi
14 0 2
5
Tâm Linh
5 1 1
6
Thuan Pham
5 0 1
7
Thiên Tài Số Học
10 0 1
8
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
9
Thơi Đặng
0 0 0
10
Quý Ngô bá
0 0 0
11
Sang Pham cao ba
0 0 0
12
Phạm Cường
0 0 0
13
Thuyen Tran van
0 0 0
14
Thế Anh Đặng
0 0 0
15
Lâm Hoàng
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
0 0 0
17
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
18
Tien Ha
0 0 0
19
THE END
0 0 0
20
Hàm Lý
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
24 0 2
Thiên Tài Số Học
10 0 1
Nguyên an vi
14 0 1
4
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
5
Thơi Đặng
0 0 0
6
Khuyến Đặng
9 0 0
7
Tâm Linh
5 0 0
8
Ngoan Kim
9 0 0
9
Thuan Pham
5 0 0
10
Quý Ngô bá
0 0 0
11
Sang Pham cao ba
0 0 0
12
Phạm Cường
0 0 0
13
Thuyen Tran van
0 0 0
14
Thế Anh Đặng
0 0 0
15
Lâm Hoàng
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
0 0 0
17
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
18
Tien Ha
0 0 0
19
THE END
0 0 0
20
Hàm Lý
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
173 13 28
THE END
156 12 31
Duc Tri Nguyen
147 8 26
4
Thãnh Chon
145 5 26
5
Nguyên an vi
134 7 22
6
TRẦN VỦ ĐỆ
128 6 20
7
Quý Ngô bá
121 15 23
8
Tâm Linh
118 14 22
9
Sang Pham cao ba
114 14 21
10
Hàm Lý
114 5 20
11
Luân Ông già
105 7 22
12
LỘC PHÁT 6868
100 9 17
13
Khuyến Đặng
96 7 18
14
Thiên Tài Số Học
84 9 13
15
Gia Cát Dự
82 6 13
16
Căn Cô Số
81 6 18
17
Quỳnh NguyỄn
80 7 13
18
Bảo Bảo (tinh)
73 10 14
19
BÁ VƯƠNG LÔ
70 9 15
20
Thơi Đặng
62 6 13
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
156 8 23
Duc Tri Nguyen
147 8 22
Phạm Cường
173 11 21
4
Thãnh Chon
145 3 21
5
Luân Ông già
105 7 21
6
Quý Ngô bá
121 9 18
7
Sang Pham cao ba
114 12 17
8
Tâm Linh
118 10 17
9
Nguyên an vi
134 7 16
10
Hàm Lý
114 3 15
11
Căn Cô Số
81 4 15
12
Khuyến Đặng
96 7 15
13
TRẦN VỦ ĐỆ
128 4 14
14
LỘC PHÁT 6868
100 9 13
15
BÁ VƯƠNG LÔ
70 6 13
16
Bảo Bảo (tinh)
73 10 12
17
Hồ Tuyết
57 6 12
18
Hiep Vu
52 7 12
19
Hà Duyên
59 8 12
20
Phúc Đàm quang
57 7 11
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
156 3 8
Phạm Cường
173 0 7
Nguyên an vi
134 0 6
4
Quỳnh NguyỄn
80 2 6
5
TRẦN VỦ ĐỆ
128 2 6
6
Thãnh Chon
145 0 5
7
Tâm Linh
118 2 5
8
Quý Ngô bá
121 0 5
9
Hàm Lý
114 0 5
10
Duc Tri Nguyen
147 0 4
11
LỘC PHÁT 6868
100 0 4
12
Sang Pham cao ba
114 0 4
13
Thơi Đặng
62 0 3
14
Khuyến Đặng
96 0 3
15
Thiên Tài Số Học
84 0 3
16
Gia Cát Dự
82 0 3
17
Căn Cô Số
81 2 3
18
Phúc Đàm quang
57 2 2
19
BÁ VƯƠNG LÔ
70 0 2
20
KQXSMB.mobi
53 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1212 100 240
LỘC PHÁT 6868
1122 125 219
Tâm Linh
1102 99 211
4
Duc Tri Nguyen
1026 85 203
5
Hà Duyên
850 105 159
6
Hàm Lý
839 54 155
7
Thãnh Chon
835 56 157
8
Thơi Đặng
806 61 159
9
Phạm Cường
793 78 154
10
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
11
Nguyên an vi
769 68 151
12
Phúc Đàm quang
747 86 144
13
Ngoan Kim
742 56 142
14
TRẦN VỦ ĐỆ
723 56 138
15
BÁ VƯƠNG LÔ
695 88 140
16
Luân Ông già
692 55 140
17
KQXSMB.mobi
665 74 126
18
XSMN.mobi
662 74 127
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
626 40 121
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1026 85 198
THE END
1212 63 193
LỘC PHÁT 6868
1122 99 188
4
Tâm Linh
1102 84 168
5
Hà Duyên
850 99 149
6
Thơi Đặng
806 49 140
7
Phạm Cường
793 64 137
8
Nguyên an vi
769 62 133
9
Thãnh Chon
835 43 128
10
Luân Ông già
692 47 128
11
Hàm Lý
839 40 126
12
BÁ VƯƠNG LÔ
695 77 126
13
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
14
Ngoan Kim
742 52 122
15
Phúc Đàm quang
747 63 121
16
TRẦN VỦ ĐỆ
723 44 116
17
XSMN.mobi
662 55 107
18
KQXSMB.mobi
665 58 106
19
Hoàng Hiệp
639 55 105
20
Xuân Trà Giang
626 32 99
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1212 9 47
Tâm Linh
1102 4 43
LỘC PHÁT 6868
1122 2 31
4
Hàm Lý
839 2 29
5
Thãnh Chon
835 3 29
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
747 9 23
8
TRẦN VỦ ĐỆ
723 6 22
9
Xuân Trà Giang
626 2 22
10
Ngoan Kim
742 0 20
11
XSMN.mobi
662 4 20
12
KQXSMB.mobi
665 6 20
13
Thơi Đặng
806 0 19
14
Nguyên an vi
769 0 18
15
Phạm Cường
793 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
Hưng Nguyễn
224 0 14
19
Bui Tien
343 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 26/09/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Thế Anh Đặng
66
68
86
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
LỘC PHÁT 6868
30
29
92
Hoàn Lê
86
86
68
86
86
68
Luân Ông già
69
69
96
Whod Tire
78
78
87
98
92
93
94
95
96
97
98
92
93

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 26/09/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4318 ngày 7316 ngày 4512 ngày 0911 ngày 5711 ngày
749 ngày 829 ngày 067 ngày 377 ngày 126 ngày
386 ngày 556 ngày 626 ngày 726 ngày 816 ngày
856 ngày 956 ngày 986 ngày 085 ngày 115 ngày
135 ngày 185 ngày 235 ngày 365 ngày 865 ngày
044 ngày 204 ngày 254 ngày 464 ngày 474 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9717 lần 6615 lần 1415 lần 4014 lần 2413 lần
9213 lần 5113 lần 8013 lần 0712 lần 9312 lần
7211 lần 2611 lần 0511 lần 7511 lần 6911 lần
2311 lần 5410 lần 0310 lần 6210 lần 8110 lần
1110 lần 9410 lần 5010 lần 1010 lần 339 lần
099 lần 289 lần 869 lần 399 lần 429 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

3773
7 ngày
1881
5 ngày
4554
4 ngày
4664
4 ngày
4774
4 ngày
5885
4 ngày
8998
4 ngày
0990
3 ngày
2552
3 ngày
2662
3 ngày
3663
3 ngày
4994
3 ngày
0880
2 ngày
1331
2 ngày
2332
2 ngày
2442
2 ngày
2992
2 ngày
3443
2 ngày
3553
2 ngày
6996
2 ngày
0110
1 ngày
0220
1 ngày
0440
1 ngày
0660
1 ngày
1991
1 ngày
2882
1 ngày
5995
1 ngày
6776
1 ngày
7887
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84472 ngày 01437 ngày 90359 ngày 74342 ngày 07281 ngày
00269 ngày 12265 ngày 82246 ngày 38236 ngày 13226 ngày
16224 ngày 35220 ngày 27209 ngày 89192 ngày 92189 ngày
64188 ngày 45174 ngày 26169 ngày 05154 ngày 75152 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất